AmoItalia, s.r.o.
Vajanského 15, 010 01 Žilina
Slovenská Republika

IČO: 53 195 078
DIČ: 2121304570

+421 903 163 987
+421 908 570 849
info@amoitalia.sk

Bankové spojenie:
Banka: EUR/ FIO BANKA
IBAN:SK25 8330 0000 0026 0185 3438
SWIFT: FIOZSKBA

Firma je zapísaná v obchodnom registri Žilina, odd.: sro, vložka: 75317/L

Zaregistrujte si nové konto